ДЪ ГИФТ БОКС EOOД

BG207289335

Адрес:
Панагюрище
Индустриален Парк „Оптикоелектрон“
Мол: Нели Дикова

Тези Правила и условия („Споразумение“) уреждат използването на Unipack.bg от ваша страна. Чрез достъпа до или използването на уебсайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с това споразумение. Ако не сте съгласни с условията на това Споразумение, не можете да използвате уебсайта.

Интелектуална собственост

Уебсайтът и неговото съдържание, включително, но не само текст, графики, изображения и лога, са собственост на Unipack.bg и са защитени от авторското право и други закони за интелектуална собственост. Нямате право да възпроизвеждате, разпространявате или създавате производни произведения въз основа на уебсайта или неговото съдържание без нашето изрично писмено съгласие.

Потребителско съдържание

Вие носите цялата отговорност за всяко съдържание, което изпращате на уебсайта, включително, но не само, отзиви за продукти, коментари и друго генерирано от потребителите съдържание. Изпращайки съдържание на уебсайта, вие ни предоставяте неизключително, безвъзмездно, постоянно, неотменимо и подлежащо на подлицензиране право да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, създаваме производни произведения от, разпространяваме и показват такова съдържание по целия свят във всяка медия.

Забранено поведение

Нямате право да използвате уебсайта за незаконни цели или по начин, който нарушава това Споразумение. Вие не можете:

Да се ​​представяте за друго лице или организация;
Предавайте вируси, зловреден софтуер или друг вреден код;
Използвайте уебсайта за изпращане на спам или други нежелани съобщения;
Да събира информация за други потребители без тяхното съгласие;
Използване на Уебсайта по начин, който може да повреди, забрани, претовари или наруши нашите сървъри или мрежи; или
Да участваме във всяко друго поведение, което определяме, по наше усмотрение, като неподходящо или вредно за уебсайта или нашите потребители.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим достъпа ви до уебсайта по всяко време по каквато и да е причина, включително, но не само, нарушение на това Споразумение или приложимо законодателство. При прекратяване трябва да прекратите всякакво използване на уебсайта и да унищожите всички копия на неговото съдържание, които притежавате.

Ограничаване на отговорността

До максималната степен, позволена от закона, ние няма да носим отговорност за каквито и да е преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или във връзка с използването на уебсайта или неговото съдържание от ваша страна, дори ако сме били уведомени за възможност за такива щети.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Unipack.bg и неговите филиали, длъжностни лица, директори, служители, агенти и лицензодатели от и срещу всякакви искове, действия или искания, включително без ограничение разумни правни и счетоводни такси, произтичащи от или във връзка с използването на уебсайта или неговото съдържание от ваша страна, нарушението от ваша страна на настоящото споразумение или нарушаването от ваша страна на който и да е закон или правата на трета страна.

Приложимо право

Това Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на [посочете приложимия закон и юрисдикция]. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с това Споразумение, се разрешава чрез обвързващ арбитраж в съответствие с правилата.

Промени в това споразумение

Можем да актуализираме това Споразумение от време на време, като публикуваме нова версия на уебсайта. Ако продължите да използвате уебсайта след датата на влизане в сила на всяка такава актуализация, приемате актуализираното Споразумение от ваша страна.

Цялостно споразумение

Това споразумение представлява цялото споразумение между вас и Unipack.bg по отношение на използването на уебсайта и замества всички предишни споразумения и договорености, независимо дали са писмени или устни.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно това Споразумение, моля свържете се с нас.